YÖNETİM KURULU

 

 
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Ü. Tıp F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü. Veteriner F - Emekli
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Tülin OYGÜR Gazi Ü. Diş H. F - Emekli
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Gazi Ü. Tapu Kadastro MY
Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü. Tıp F
Genel Sayman : Prof. Dr. Ayşe KALKANCI Gazi Ü. Tıp F
Üye : Prof. Dr. Ramazan İNCİ Ege Ü. Tıp F
DENETİM KURULU
 
Başkan : Doç. Dr. Hüner TUNCER Ankara Ü. SBF - Emekli
Üye : Okt. Ayşe ÖZEN Gazi Ü. YDYO
Üye : Öğr. Gör. Dr. Yıldırım KOÇ ODTÜ İİBF - Yarı Zamanlı
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. M. Tuba ONGUN Gazi Ü. İİBF  - Emekli
Prof. Dr. Tolga YARMAN Okan Ü. Müh. F - Emekli
Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Ü. SBF - Emekli
Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü. Fen F - Emekli
Prof. Dr. Korkut BORATAV Ankara Ü. SBF - Emekli
YÖNETİM KURULU-Yedek
 
Doç. Dr. Asiye TOKER GÖKÇE Kocaeli Ü.
Doç. Dr. Ataktan HATİPOĞLU Adnan Menderes Ü.
Uzman Ataman ÖZDEMİR ODTÜ
Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK ODTÜ
Doç. Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP Ankara Ü.
Doç. Dr. Haluk TÜRKDEMİR Uludağ Ü.
Doç. Dr. Hilal ÖZDAĞ Ankara Ü.

DENETİM KURULU-Yedek
 
Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ Niğde Ü.
Yard. Doç. Dr. Diren ÇAKMAK Hitit Ü
Yard. Doç. Dr. Neşe Hayat AKSOY Aksaray Ü. Veteriner F
DANIŞMA KURULU-Yedek
Prof. Dr. Hamit Zafer KARS Cumhuriyet Ü.
Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK Gazi Ü.
Prof. Dr. Gürhan FİŞEK Ankara Ü.
Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN Dicle Ü.
Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN Yüzüncü Yıl Ü.