BASIN AÇIKLAMASI 135

Tarih: 22.01.2014

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) 14. Olağan Genel Kurulu, 17 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Yapılan seçimler sonucunda TÜMÖD Yönetim Organları şöyle oluşmuştur:

Yönetim Kurulu

Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR (Ankara Ü.)

Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL (Ankara Ü.)

Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Atilla BOZKURT (Hacettepe Ü.)

Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN (Gazi Ü.)

Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Selami TOPRAK (Ankara Ü.)

Genel Sayman : Doç. Dr. Hüner TUNCER (Ankara Ü.)

Üye : Prof. Dr. Ayşe KALKANCI (Gazi Ü.)

Denetim Kurulu

Başkan : Doç. Dr. Ülgen OKYAYÜZ (Ankara Ü.)

Üye : Yard. Doç. Dr. Neşe Hayat AKSOY (Aksaray Ü.)

Üye : Öğr. Gör. Dr. Yıldırım KOÇ (ODTÜ)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cevat GERAY (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Korkut BORATAV (Ankara Ü.)

Prof. Dr. M. Tuba ONGUN (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Ali DEMİR (Hacettepe Ü.)

    Prof. Dr. Recep AKDUR

TÜMÖD Genel Başkanı