BASIN AÇIKLAMASI 126

Tarih: 01.08.2013

Genel Başkanımız Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın ani ölümü nedeniyle, 1 Ağustos 2013 tarihinde yapılan toplantı sonucunda Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Yönetim Kurulu şu şekilde yenilenmiştir:

Genel Başkan : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL                (Ankara Ü.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Recep AKDUR               (Ankara Ü.)
Gn. Bşk. Yrd. : Doç. Dr. Çağatay KESKİNOK     (ODTÜ)
Genel Sekreter: Öğr. Gör. Suay KARAMAN         (Gazi Ü.)
Gn. Sek. Yrd. : Yard. Doç. Dr. Selami TOPRAK   (Başkent Ü.)
Genel Sayman : Doç. Dr. Hüner TUNCER              (Ankara Ü.)
Üye                 : Araş. Gör. Dr. Özgür ŞAHAN       (Gazi Ü.)
 

Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL
TÜMÖD Genel Başkanı