BASIN AÇIKLAMASI 103

Tarih: 02.03.2012

4+4+4 olarak adlandırılan kesintili eğitim konusunda yasama organında gözlemlenen süreç, güdülen asıl amacın gençleri çocuk denilecek yaştan itibaren imam hatip okullarına yöneltmekten ibaret olduğu gerçeğini açıkça ortaya çıkarmıştır. Bir yandan da, zorunlu eğitim yönünde sağlanan olumlu sonuçlar görmezden gelinmekte, çocukların genç işçiliğe veya işsizliğe mahkûm olmaları kaçınılmaz hale getirilmek istenmektedir. Getirilmek istenen kesintili eğitim, örgün kamusal eğitim yerine, paralı özel bir eğitimi ve dershane uygulamalarını teşvik edecek olan hükümleri nedeniyle, çok önemli sakıncaları beraberinde taşımaktadır.

İmam hatip okulları daha şimdiden ülkenin imam hatip gereksinimini fazlasıyla aşan bir öğrenci kitlesinin zihinsel açıdan biçimlenmesine hizmet eden bir kapsama ulaşmıştır. Buralardaki sözde eğitim öğrencilere, anlamını bilmedikleri Arapça metinleri ezberletme esası üzerinde temellenmiştir. Düşünmeden, tartışmadan öğrenmeyi ne bilim ne de gerçek din kabul edebilir. Düşünmeyi, tartışmayı bilmeden diploma sahibi yapılacak kitlelere yüksek öğrenim kapılarının ardına kadar açılması ise ülkemizin geleceği açısından düşündürücüdür.

Eğitim sistemimizi alt üst edecek bu girişime karşı ilk ve orta öğretim çevrelerinden yükselen demokratik tepkileri yürekten destekliyor; Atatürkçü eğitim yapısını tahrip yönünde atılmış ve atılacak her türlü adımın er geç ve mutlaka başarısızlığa mahkum olacağına inanmaktayız. Eğitim sistemimizde yalnızca bilimsel dayanaklar üzerinde ve sosyal devlet kapsamında yapılacak bir eğitim reformunun hayata geçirilmesi en büyük dileğimizdir.

 

 

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı