BASIN AÇIKLAMASI 102

Tarih: 31.01.2012

Tüm Öğretim Elemanları Derneği 13. Olağan Genel Kurulu, 19 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Yapılan seçimler sonucunda TÜMÖD Yönetim Organları şöyle oluşmuştur:

Yönetim Kurulu

Genel Başkan : Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI (Ankara Ü.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL (Ankara Ü.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Recep AKDUR (Ankara Ü.)
Genel Sekreter: Öğr. Gör. Suay KARAMAN (Gazi Ü.)
Gn. Sek. Yrd. : Yard. Doç. Dr. Selami TOPRAK (Başkent Ü.)
Genel Sayman: Prof. Dr. Gülümser HEPER (Abant İ. Baysal Ü.)
Üye : Doç. Dr. Hüner TUNCER (Ankara Ü.)


Denetim Kurulu

Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY (Bilkent Ü.)
Üye : Doç. Dr. Özge UZUN (Abant İ. Baysal Ü.)
Üye : Yard. Doç. Dr. Erol BULUT (Gazi Ü.)


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cevat GERAY (Ankara Ü.)
Prof. Dr. M. Tuba ONGUN (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Kayhan KANTARLI (Ege Ü.)
Prof. Dr. Atila BOZKURT (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. Naki SELMANPAKOĞLU (GATA)

 

 

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı