BASIN AÇIKLAMASI 101

Tarih: 20.01.2012

Tüm Öğretim Elemanları Derneğimizin 19 Ocak 2012 tarihinde yapılan 13. Olağan Genel Kurulu’nda kamuoyuna sunulmak üzere kabul edilen bildiri metni aşağıdadır:

TÜMÖD, ilk kez Mayıs 1975 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. 12 Eylül döneminde diğer tüm kitle örgütleri gibi, etkinlikleri durdurulmuştur. Bu dönemin sona ermesinin ardından 3 Kasım 1986 tarihinde Ankara’da ikinci kuruluşunu gerçekleştirmiştir. TÜMÖD, 12 Eylül döneminin ardından kurulan ilk demokratik kitle örgütü olmuştur.

Her durumda, üniversite özerkliğinin ve bilim özgürlüğünün yanında yer almış bulunan TÜMÖD, karşı karşıya bulunduğu güçlüklere rağmen, üzerine düşen sorumlulukları sürdürme kararlılığındadır.

TÜMÖD olarak, üniversite özerkliğinin ve bilim özgürlüğünün, demokrasinin ve toplumun gelişim düzeyinin temel nitelikteki ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenledir ki her dönemde demokrasiye kasteden unsurlar, bu değerleri de ortadan kaldırma amacı gütmüşlerdir.

Günümüzde 12 Eylül’ün mirası olan YÖK, üniversiteleri ve bilim insanlarını ağır baskı altında tutmanın başta gelen aracı olarak işlev görmektedir. Özerklik yok edilmiştir ve üniversite öğretim elemanları, suskunluğa veya iktidar yardakçılığına mahkum edilmek istenmektedir.

Bu durumun yanı sıra genel olarak hukuk düzeninin tahribi yönünde atılmış olan adımlar, öncelikle ve en ağır ölçülerde üniversiteler ve bilim insanları üzerinde varlığını duyurmaktadır. Mevzuatın öngördüğü tutukluluk koşullarını görmezden gelerek gerçekleştirilen yargısız infaz niteliğindeki uygulamaların ağır bedeli, geniş ölçüde öğretim elemanları topluluğunun sırtına yüklenmiştir.

Şu anda dünyaca ünlü değerli bazı rektörler, hukuka uygunluğu son derece tartışmalı bir sürecin sonucunda özgürlüklerinden yoksun bırakılmış bulunuyor. Bunlarla birlikte bazı değerli öğretim elemanları, ağır tutukluluk koşullarının sonucu olarak sağlıklarını ciddi ölçülerde kaybetmişlerdir. Bu uygulamalar, yaşam hakkını ortadan kaldıracak ölçüde vahim boyutlara da varabilmiştir.

TÜMÖD olarak, yeni bir etkinlik döneminin eşiğinde böylesine karanlık bir tablonun doğurduğu sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz. Temsil ettiğimiz kitle ve genel olarak üniversite topluluğunun çıkarları açısından bu sorunların çözümüne yönelik her türlü demokratik hak ve sorumluluklarımıza sahip çıkmak başta gelen ödevimiz olacaktır.


 

 

 

TÜMÖD Yönetim Kurulu