BASIN AÇIKLAMASI 99

Tarih: 04.12.2011

YÖK’ün üniversiteye giriş sisteminde eşitlik getirme gerekçesiyle, meslek liseleri ile genel liselere uygulanan katsayı oranını eşitlemesi, bilimsellikten yoksun bir karardır. Bu karar açıkça siyasi bir karar olarak tarihe geçecektir. Danıştay’ın daha önce katsayı konusunda YÖK’ün iki farklı kararını iptal ettiği bilinirken, bu kararı YÖK Başkanı’nın “hukuku dolanmak” operasyonu ile açıklamak yerinde olacaktır.

YÖK kararıyla katsayı uygulaması fiilen kaldırırken, ağırlıklı olarak alan derslerinin okutulduğu meslek liselerinin haftalık ders çizelgeleri üniversite sınavlarında soru yöneltilen konularla tam olarak uyuşmamaktadır. İmam hatip liselerine haftada 12 saat seçmeli ders alma olanağı sağlanırken, diğer meslek liselerine haftada 6 saat seçmeli ders okuma olanağı verilmektedir. Dolayısıyla bu kararın, imam hatip liselerine ayrıcalık sağladığı çok açıktır. Yapılan düzenleme ile imam hatip liselilerin, Harp Okulları hariç bütün yükseköğretim programlarına hiçbir puan kaybı olmadan girmelerinin sağlandığı görülmektedir.

Katsayı sorununun temelinde imam hatip liselerine ülke gereksinimlerinin çok üstünde öğrenci alınması yanlışlığı yatmaktadır. Bu okullara imam ve hatip olmaları mümkün olmayan kız öğrencilerin alınması da, bu konudaki uygulamanın çarpıklığının ayrı bir yönüdür. Güdülen amaç, değişik alanlarda meslek sahibi olacak gençlerin özel bir zihinsel yapılanmaya zorlanması yönündedir.

Katsayı sorunu olarak ortaya çıkan düğümün köklü bir biçimde çözümü, ancak, imam hatip liselerindeki öğrenci sayısını ülkenin imam ve hatip gereksinimiyle uyumlu bir düzeye indirmekle ve buralardaki eğitimin bilim ve demokrasi ilkeleriyle çelişmeyen bir yapıya kavuşturulması ile sağlanabilir. Herkes hangi mesleğe yönelecekse, o meslekle ilgili orta öğretim kurumunun, devamı olan yüksek öğretim kurumuna girecek olursa, sorun kendiliğinden ortadan kalkar.
 

 

 

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı