BASIN AÇIKLAMASI 97

Tarih: 24.11.2011

Bu yıl öğretmenler günü, öğretmenler üzerinde süregelen baskıların olağanüstü boyutlarda yoğunlaştığı bir dönemde kutlanacaktır.

Öğretmenler çok ciddi ekonomik sorunlar içindedirler. Öğretmeler arasında işsizlik büyük boyutlardadır. İki yüz bine yakın öğretmen atamasını beklemektedir. Oysa öğretmen açığı bu rakamın çok üzerindedir.

Öğretmenler içine sürüklendikleri dayanılmaz koşullar altında hastalanmakta, psikolojik yönden tahrip olmakta, ülkenin dört bir yanından gelen öğretmen intiharları haberleri birbiri ardından sökün etmektedir.

Durum bu kadar açık olmasına rağmen, yurt dışından öğretmen getirilmesi niyetlerinin gerisinde yatan nedenleri anlamak kolay değildir. Biz bu yolla sanayileşmiş, kapitalist ülkelerin, işsizlik sorununa çare mi bulacağız? Biz bu yolla aynı zamanda yeni “barış gönüllülerine” kapılarımızı açmak mı istiyoruz?

Bir kere daha görülüyor ki, yüce Atatürk’ün “yeni nesil sizlerin eseriniz olacaktır” dediği, öğretmen kitlesinin tahribi hedeflenmiştir. Bu aynı zamanda Atatürk’ün en büyük eserlerinden birine saldırı anlamına gelmektedir.

Bilinmelidir ki, Atatürkçüler, Atatürk’e ve eserlerine yönelik saldırılara karşı koyma kararlılıklarını ve güçlerini kaybetmiş değillerdir. Bu inançla aziz öğretmenlerimizin “Öğretmenler Gününü” kutluyor ve kendilerine yaraşan parlak günlere kavuşmalarını yürekten diliyoruz.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı