BASIN AÇIKLAMASI 96

Tarih: 03.11.2011

Kısa adı TÜMÖD olan Tüm Öğretim Elemanları Derneği’nin kuruluşunun 25. yıldönümünü kutlamaktayız. Ülkemiz tarihinin bazı dönemlerinde kesintiye uğramış olan TÜMÖD’ün sonuncu kuruluşu, 3 Kasım 1986 tarihinde gerçekleşmiştir.

TÜMÖD, ilk kez Mayıs 1975 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye’deki üniversitelerde görevli, çalışan ya da emekli olan öğretim üye ve yardımcılarının üye oldukları mesleki bir dernektir. Bu dernek, diğer pek çok dernek gibi Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın kararları doğrultusunda, 1980 yılında çalışmalarını durdurmak zorunda kalmış ve 1982 yılında kendiliğinden kapanmıştır.

Öğretim üye ve yardımcılarından oluşan bir grup, merhum Prof. Dr. Erdem Aksoy’un başkanlığında, 3 Kasım 1986 tarihinde “Öğretim Üyeleri Derneği” adıyla, merkezi Ankara’da olan ikinci derneği kurmuşlardır. Öğretim Üyeleri Derneği, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulan ilk demokratik kitle örgütüdür. Aynı zamanda da, üniversite çalışanlarının kurduğu ilk örgüttür.

Öğretim Üyeleri Derneği, 8 Mart 1997 tarihinde yapılan 5. Genel Kurulu’nda, adının başına “Tüm” sözcüğünü alarak, “Tüm Öğretim Üyeleri Derneği”, kısa adıyla “TÜMÖD” olmuştur. Böylece Mayıs 1975 tarihinde kurulan ilk TÜMÖD’ün devamı sağlanmıştır. TÜMÖD’ün adı, 27 Haziran 2008 tarihinde yapılan 11. Genel Kurulu’nda, “Tüm Öğretim Elemanları Derneği”olarak değiştirilmiştir. TÜMÖD, yeni ismiyle hem geleneğe sahip çıkmakta, hem de öncü olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde, özellikle YÖK’ün kuruluşuyla birlikte üniversiteler ve genel olarak öğretim elemanları üzerinde yoğunlaşan baskılar, TÜMÖD’ün demokratik kitle örgütü olarak gerekliliğine yeni boyutlar getirmiş ve sorumluluklarımızı ağırlaştırmıştır. TÜMÖD, ülke sathına yayılan örgütsel varlığıyla, mesleki ve demokratik sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde dayanmamız gereken önemli bir demokratik güçtür.

TÜMÖD’ün, özerk üniversite ve bilimsel özgürlük yönündeki çabalarının sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini geliştirmek öğretim elemanları olarak hepimizin üzerimize düşen onurlu bir görevdir.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı