BASIN AÇIKLAMASI 91

Tarih: 20.06.2011

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, değerli hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ile ilgili uyguladığı tayin işlemi, eş durumunu da dikkate almayan açık bir tenzili rütbe niteliğindedir. Dolayısıyla bu bir cezalandırmadır. Hukuk devletinde herhangi bir kişiye uygulanacak cezanın suç teşkil eden bir fiile dayandırılıyor olması ve bu durumun yasalarla düzenlenmiş olması gerekir.

Bu husus hukuk devletinin temel bir ilkesi olan kanunsuz suç ve ceza olmaz anlayışının sonucudur. Ayrıca böyle bir uygulamanın, hukukçulardan oluşan HSYK gibi bir kurulun kararına dayalı olması da son derece düşündürücüdür. Bir kez daha anlaşılıyor ki, ülkemizde yargı bağımsızlığına gölge düşüren düzenlemeler, hukuk düzeninin derinden zedelenmesi gibi olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır.
 

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı