BASIN AÇIKLAMASI 88

Tarih: 31.03.2011

Bir kısım ilahiyatçı meslektaşlarımızın evlerinin ani bir baskınla aramaya tabi tutulması, öğretim elemanları topluluğumuzda derin bir üzüntü doğurmuştur. Bu meslektaşlarımızdan her biri kendi alanlarında, bilimin ışığının biraz daha aydınlatıcı olması uğruna gösterdikleri özverili çabalarıyla ve bu yolda sağladıkları başarılarla tanınmaktadırlar. Uğradıkları bu davranış ülkemizde özgür bilimsel çalışmanın, ne denli ağır baskılarla karşı karşıya bulunduğunu göstermesi bakımdan yeni ve acı bir aşamaya gelindiğine işaret etmektedir. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen bir büyük önderin ülkesinde yaşanan bu olayları, son derece düşündürücü buluyoruz.

İnsanlarımıza yapılan zulümler ve yayınlanmamış kitaplar için yapılan baskılar, demokrasi adına üzüntü vermektedir. İleri demokrasi diye diye, ülkemizin karanlık bir çıkmaza doğru götürülmesine tanık olmaktayız. Ülkemizin aydınlığını engellemek isteyen güçleri ve sorumluları kınıyoruz, ilgilileri göreve çağırıyoruz.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı