BASIN AÇIKLAMASI 87

Tarih: 09.03.2011

Ülkemizde son dönemlerde, gençleri ülke ve yurt sorunları karşısında duyarsızlaştırmak yönünde değişik ortamlardan ve unsurlardan yararlanılmaktadır. Medya, geniş bir bölümüyle karanlık güçlerin denetimi altına sokulmuştur. Özerkliğini yitirmiş, ticarileşme batağına itilmiş olan yüksek öğrenim kurumlarında, yurtsever öğretim elemanlarının yol göstericiliğinden giderek yoksun bırakılan öğrencilerin, aydınlanma ve bilinçlenme olanakları önemli ölçüde sınırlanmıştır.

Bütün bu olumsuz koşullara karşın içinde yaşadıkları toplumun esenliği yolunda engin bir sorumlulukla ve Atatürk’ten devraldıkları görevin heyecanıyla düşünmeyi ve davranmayı bilen bir gençlik kitlesinin varlığını sürdürmekte olduğunu görmek, umut ve hayranlık verici bir durum oluşturmaktadır. Bu durum, geleceğimizi ve bağımsızlığımızı gençlere emanet etmiş bulunan yüce önderin öngörüsünü ve haklılığını bir kere daha kanıtlamaktadır. Bu tablo içinde Türkiye Gençlik Birliği’nin seçkin bir yerinin bulunduğu her aşamada açıkça gözlemlenmektedir.

TGB’nin, bugüne kadar, hukuk ve demokrasi kurallarına özenle bağlı bir çizgide yürüttüğü eylemlerine, 12 Mart 2011 Cumartesi günü gerçekleştireceği yürüyüşle yeni ve önemli bir halka daha ekleme kararlılığı içinde olduğu anlaşılmaktadır. "Özgür Bilim, Özerk Üniversite ve Tam Bağımsız Türkiye” sloganı ile vurguladıkları bu yürüyüşe öğretim elemanlarını da çağırmaları, ayrıca anlamlıdır. Öğrenciler ve öğretim elemanlarının sorunları ortaktır ve özgür bilim, özerk üniversite ve tam bağımsız Türkiye yolunda sağlanacak kazanımlar, öğrencilerle birlikte öğretim elemanlarının da başta gelen özlemidir.

Bu nedenle, TÜMÖD olarak anlamlı ve önemli bulduğumuz bu yürüyüşe, bizim üyemiz veya yöneticimiz olan öğretim elemanlarının da yoğun bir ilgi ve geniş çaplı bir katılım göstereceklerini beklemekteyiz.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı