BASIN AÇIKLAMASI 86

Tarih: 11.02.2011

Siyasi iktidar, birbirinden farklı birçok yasayı, “torba yasası” adı verilen ve ne olduğu tam belli olmayan bir şekilde, ivedilikle TBMM’den geçirmek için çalışmaktadır.

Siyasal iktidarın hazırladığı torba yasası tasarısının özünü oluşturan, sosyal adalete yer tanımayan ve piyasacı anlayış doğrultusunda biçimlenmiş bulunan anlayış, yüksek öğrenim öğrenci affı konusunda da esas alınmıştır. Tasarıya göre, öğrenimine son verilen öğrenci, belli bir harç ödediği sürece aftan yararlanabilecektir. Ödenecek harcın miktarının, af kararının süresine ve tekrarına bağlı olarak artması öngörülmüştür.

Bunun anlamı, “paran kadar oku” ilkesinin yanına, “paran kadar af edilirsin” ilkesinin konulmasıdır. Bu hükmün yasalaşması, öğrenciyi müşteriye, yüksek öğrenim kurumlarını ticarethaneye indirgeme yolundaki gidişi daha da ağırlaştıracaktır.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı