BASIN AÇIKLAMASI 84

Tarih: 27.12.2010

Siyasal iktidarın hazırladığı torba yasası taslağı, basına yansıyanlardan anlaşıldığına göre, ilk bakışta öğrencileri memnun edecek gibi görünen bir düzenleme içermektedir. Gerçekte ise üniversiteden atılmanın kaldırıldığı görüntüsünün arkasında, paralı eğitime doğru bir adım daha atılmak istenmektedir. Yapılan düzenleme ile, öğrencilerin öteden beri karşı çıktıkları “paran kadar oku” ilkesiyle aynı doğrultuda bir eğilim geliştirilmektedir. Taslakta, başarısızlık nedeniyle öğrenimden çıkartılmanın paraya bağlı kılındığını ve çıkarılan öğrencilerden, her yıl artması öngörülen harç bedellerini ödeyebilenlerin yeniden okumaları kuralının öngörüldüğünü öğreniyoruz. Böylece “paran kadar oku” ilkesinin yanına ayrıca “paran kadar af” ilkesi de konulmuş olacaktır.

Yapılmak istenen düzenleme, sosyal devlet ilkesine uygun değildir ve bunun sonucunda üniversitelerin paralı olmasının yolu biraz daha açılmış olacaktır. TÜMÖD olarak, eğitimin ticarileştirilmesinin sosyal devlet ilkesiyle bağdaştırılamayacağı görüşünde olduğumuzu bir kez daha belirtiriz.

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı
  Öğr. Gör. Suay KARAMAN
TÜMÖD Genel Sekreteri