BASIN AÇIKLAMASI 83

Tarih: 03.11.2010

Bugün 3 Kasım 2010, Tüm Öğretim Elemanları Derneği’nin (TÜMÖD) kuruluşunun 24. yıldönümüdür. TÜMÖD’ün kuruluşu, 12 Eylül 1980 darbe koşullarının sona ermesi bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur. TÜMÖD, 12 Eylülden sonra kurulan ilk demokratik kitle örgütüdür ve aynı zamanda üniversite çalışanlarının kurduğu ilk örgüttür. TÜMÖD, Türkiye’deki bütün üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının üye olabildikleri mesleki bir dernektir ve kuruluşuyla özgür, demokratik dernekleşme hareketi anlamlı bir başlangıç kazanmıştır.

Arada geçen zamanda TÜMÖD, yalnızca öğretim elemanlarının özlük haklarını savunmak bakımından değil, aynı zamanda öğretim elemanlarının ülke ve toplum sorunlarıyla ilgili görüşlerinin temsilciliğini yapmak suretiyle de çok önemli sorumluluklar yerine getirmiştir.

Günümüzde 12 Eylülün kalıtı olan YÖK’ü bir baskı aracı olarak kullanan siyasi iktidar, üniversiteleri gerçek niteliğinden uzaklaştırmak ve öğretim elemanlarını kapı kuluna dönüştürmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu koşullarda TÜMÖD’ün sorumluluğu çok ayrı ve özel bir işlev kazanmıştır. Tüm ülke ve toplumla birlikte üniversiteler de, çok ciddi bir yol ayrımına gelmiştir. TÜMÖD üzerinde temellendirdiği Atatürkçü ve yurtsever bilinç sayesinde, üniversitelerin karşı karşıya bulunduğu bu ciddi sınavın da başarıyla sonuçlanması için, bütün gücüyle elinden geleni yapma kararlılığındadır.

Hiçbir güç üniversitelerimizi ortaçağ karanlığına gömmeye ve küresel imparatorluğun emellerine hizmet eden kuruluşlar haline getirmeyi başaramayacaktır. Dün olduğu gibi, yarın da üniversitelerde Atatürkçü ruh ve bilincin egemen olacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Öncelikleri arasında; üniversite kimliği, bilim insanı onuru, özgür düşünce, demokrasi ve yurtseverlik yer alan Tüm Öğretim Elemanları Derneği, üniversiteler var olduğu sürece yaşayacaktır. Daima bilimin, aklın, özerkliğin, bilim özgürlüğünün, insan haklarının ve hukukun yanında olacak ve Atatürkçü Düşünceyi ilke edinecektir. Kemalist ilke ve devrimlerin sonsuz savunucusu olacaktır. TÜMÖD’ün ilkesi budur, yolu budur, savaşımı budur. Bu ilkede, bu yolda ve bu savaşımda nice aydınlık yıldönümlerinde buluşmak üzere..

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı
  Öğr. Gör. Suay KARAMAN
TÜMÖD Genel Sekreteri