BASIN AÇIKLAMASI 80

Tarih: 02.07.2010

17 yıl önce Sivas’ta Madımak Oteli’nde meydana gelen katliam, özünde Cumhuriyetimize yönelik saldırıların bir parçasıdır ve bu hiç unutulmamalıdır. Çünkü bu katliam ülkemizin karanlığa ve bölünmeye doğru gidişinde, önemli kilometre taşlarından biridir. Aralarında Aziz Nesin gibi ülkemizin yetiştirdiği seçkin isimlerin de yer aldığı, diri diri yakılmak istenen bir grup insandan çok azı hayatta kalabilmiş, 35 kişi canını kaybetmiştir.

Öyle görünüyor ki bu katliamı tertipleyen karanlık güçler, olup bitenleri bir mezhep kavgası görünümüne sokmaya çalışarak, ayrıca çıkar sağlamaktadırlar. Ülkemizde ayrılıklar yaratmak ve bu ayrılıklar temelinde bir kaos ortamını tahrik etmek isteyenlerin çabalarını bir kere daha boşa çıkarmak zorundayız. Tüm mazlum ulusların kurtuluşuna öncülük etmiş olan emsalsiz bir zaferi taçlandıran Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak azmini taşıyanların, Sivas katliamını tertip ve tahrik edenlere karşı birlik içinde olmaları temel bir yurttaşlık görevidir.

17 yıl önce yaşamlarını yitirenleri saygıyla anıyor, bu katliamın gerçek suçlularının bulunarak, yargı önüne çıkarılmalarını bekliyoruz.

 
 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı
  Öğr. Gör. Suay KARAMAN
TÜMÖD Genel Sekreteri