BASIN AÇIKLAMASI 75

Tarih: 06.03.2010

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri komisyonunun kabul ettiği soykırım kararı, yalnızca bir cehaletin ürünü değil; aynı zamanda, küresel güç odaklarının Türkiye’yi istikrarsızlaştırma, bölme ve giderek Sevr’i diriltme yönündeki planlarının bir parçasıdır. Ayrıca, bu planın Türkiye’nin komşusu Ermenistan ile ilişkilerini daha da gerginleştirme ve içeride Türk ve Ermeni yurttaşlar arasındaki kardeşçe ilişkilerin zehirlenmesi yoluyla bütünlenmesi tehlikesi vardır.

1915-1923 yılları arasında olanların bir soykırım sayılmasının asla mümkün olmadığı ve esas olarak emperyalist güçlerin sömürü ve istila emelleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri kışkırtma ve bölme politikalarının acılı sonuçları olduğu tarihsel bulgularla kanıtlanmış bulunmaktadır. İşin tuhaf yanı, bu iddiaların tarihin tanık olduğu en korkunç soykırım faciası üzerine oturmuş bulunan ABD adına ileri sürülmekte olmasıdır. Onların dedeleri koskoca bir kıtanın sahiplerini ortadan kaldırmışlardır.

ABD, tehciri soykırım olarak ilan edecekse, öncelikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkesinde yaşayan ve Amerikan devletine karşı en ufak bir düşmanlık sergilememiş ve başkaldırıda bulunmamış olan Japon azınlığa yaptıklarını anımsamalıdır. Mantık dışı ve gerçeklerle ilgisi bulunmayan iddialar üzerine kurulmak istenen bu planın yurtsever ulusumuza dayatılması mümkün olmayacaktır.

Siyasal iktidarın bu konudaki sessizliği ve vurdumduymazlığı halkımızın gerçek eğilimlerini temsil etmekten uzaktır. Bizim soykırım yaptığımızı iddia eden ve soykırımın yalan olduğu gerçeğini dile getirenleri cezalandıran batılı devletlerle ilişkilerimizi yeniden ve köklü bir biçimde gözden geçirmenin zamanı çoktan gelmiştir.
 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı