BASIN AÇIKLAMASI 73

Tarih: 20.02.2010

Ulusumuzun dokunulmazlık tanıdığı değerler birbiri ardından saldırıya uğrarken, sıranın yargı kurumuna geldiği bir kere daha görülmektedir. Mevcut iktidar yargı kurumu içindeki çelişkilerde açıkça taraf olmayı, yargı bağımsızlığını hiçe sayan bir tutumla sürdürmekte ısrarlıdır.

Oysa yargının toplum vicdanında sahip olduğu gelenekselleşmiş olan üstün konumu karşısında saygılı olmaya, demokrasiden en çok uzaklaşıldığı dönemlerde bile, belli bir özen gösterilmiştir.

Öyle anlaşılıyor ki halkımızın dinsel inançlarını, sırtını dayadığı bir yabancı ülkenin çıkarları uğruna pervasızca istismar etmeyi görev edinmiş bir emekli vaizi ve bir sözde tarikatı yargısal inceleme konusu yapmak, bir başsavcının özgürlüğünden yoksun kalmasına yol açacak kadar tehlikeli bir girişim halini almıştır.

Halkımızın değişik kesimlerinden yükselen tepkiler göstermektedir ki, iktidarın bu tutumunun belli bazı kesimlerlin dışında kabul görmesi asla mümkün değildir. Bu ülkenin, hukukun ayaklar altına alındığı bir muz cumhuriyeti olmadığının herkesçe bilinmesi gerekir.

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı