BASIN AÇIKLAMASI 72

Tarih: 11.02.2010

YÖK’ün Danıştay kararlarına uymamaktaki ısrarı, yeni bir öğrenim yılının daha kargaşaya sürüklenmesi ve bu durumun en büyük sıkıntısının öğrencilerin sırtına yüklenmesi sonucunu doğurmaktadır. Sorunun temelinde imam-hatip liselerine ülkenin gereksinimlerinin kat kat üstünde öğrenci alınması yanlışlığı yatmaktadır. Bu okullara imam-hatip olmaları mümkün olmayan kız öğrencilerin alınması, bu konudaki uygulamanın çarpıklığının ayrı bir yönüdür.

Güdülen amaç, besbelli ki değişik alanlarda meslek sahibi olacak gençlerin özel bir zihinsel yapılanmaya zorlanması yönündedir. Bu uygulamanın sonucundadır ki şırıngayı iç çamaşırın üstünden yapan veya karşı cinsten hastaları muayene etmeyi reddeden hekimler türetilmiştir.

Hakimiyet milletin değil, hakimiyet Allah’ındır diyen zihniyetin mensupları da bu yolla yetişmişlerdir. İnsanlık tarihi bu iddiayla ortaya çıkıp Tanrı adına kendisinin mutlak hakim olmasını dayatmış olan diktatör örnekleriyle doludur.

İslam dinini demokrasiyle ve laiklikle çelişen bir yoruma tabi tutanların ülkeyi sürüklemek istedikleri karanlık yol budur.

Öte yandan genç beyinlerin, anlamını bilmedikleri metinleri ezberlemeleri temelinde yürütülen bir eğitimden ülkeye ve topluma herhangi bir yarar gelmesi beklenemez. Ayrıca, putperestliği yıkmış olan İslam dinini, türbana veya sakala kutsallık tanıyan fetişist bir anlayışa indirgemenin kime yararı olabilir?

Diplomalı işsizliğin dağ gibi büyüdüğü ülkemizde, öğrencilerin imam-hatip liselerine akın etmelerinin gerisinde, iş bulma açısından elverişli bir etiket kazanma umudunun yattığının da görülmesi gerekir.

Katsayı sorununun YÖK’ün istediği biçime sokulması, bu okullara yönelik yığılmayı daha da artıracaktır. Bu nedenlerledir ki katsayı sorunu olarak ortaya çıkan düğümün köklü bir biçimde çözümü, ancak, imam-hatip liselerindeki öğrenci sayısını ülkenin imam-hatip gereksinimiyle uyumlu bir düzeye indirmekle ve buralardaki eğitimin bilim ve demokrasi ilkeleriyle çelişmeyen bir yapıya kavuşturulması ile sağlanabilir.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı