BASIN AÇIKLAMASI 71

Tarih: 04.02.2010

YÖK ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılan rektör atamalarında, özerklik ve demokrasi ilkelerinin hiçe sayılması yönünde görülmemiş bir tutum daha sergilendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Kırıkkale Üniversitesi’ne yapılan atamalarda, üniversitelerin yetkili organlarının oylama sonucu beliren tercihleri nazara alınmadığı gibi kabul edilmesi asla mümkün olmayan ölçütlere dayanılmıştır.

Önemli olanın iktidara yakınlık derecesi olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Böyle bir öncelikle hareket edilirken, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Hayri Coşkun hakkında, halen yasal soruşturma sürdürülmekte olduğu gerçeğine de gözler kapatılmıştır.

YÖK’ün ve Cumhurbaşkanının izlediği bu tutumu, özgür ve bağımsız düşünce sahibi öğretim elemanları topluluğunun benimsemesi asla mümkün değildir. Bu tutumu şiddetle kınarken, geniş bir kitlenin tepkilerine tercüman olduğumuzun bilincindeyiz.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı