BASIN AÇIKLAMASI 70

Tarih: 27.01.2010

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) 12. Olağan Genel Kurulu, 21 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Yapılan seçimler sonucunda TÜMÖD Yönetim Organları şöyle oluşmuştur:

Yönetim Kurulu

Genel Başkan : Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI (Ankara Ü)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL (Ankara Ü.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Recep AKDUR (Ankara Ü.)
Genel Sekreter: Öğr. Gör. Suay KARAMAN (Gazi Ü.)
Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Gülen ELMAS ARSLAN (Gazi Ü. )
Genel Sayman: Doç. Dr. Melek DİKER YÜCEL (ODTÜ )
Üye : Prof. Dr. Naki SELMANPAKOĞLU (GATA)


Denetim Kurulu

Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY (Bilkent Ü.)
Üye : Doç. Dr. Özge UZUN (Abant İzzet Baysal Ü.)
Üye : Yard. Doç. Dr. Haydar EJDER (Gazi Ü. İİBF)


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cevat GERAY (Ankara Ü.)
Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Başkent Ü.)
Prof. Dr. Tülin OYGÜR (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Atila BOZKURT (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. M. Tuba ONGUN (Gazi Ü.)
 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı