BASIN AÇIKLAMASI 69

Tarih: 24.11.2009

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı bugünlerde memurlar, içinde bulundukları yoksulluk koşullarına karşı seslerini yükseltmekteler. Derneğimizin temsil ettiği öğretim elemanlarının da, bu durumun dışında olmadıklarını belirtmek isteriz. Özellikle, araştırma görevlisi konumunda olan genç öğretim elemanları, çok zor koşullarda yaşamaya mecbur edilmişlerdir.

Bu durum, öğretim elemanlığı mesleğinin çekiciliğini ortadan kaldırmakta; akademik yaşamın niteliğine çok ağır bir darbe indirmektedir. Yüksek öğrenimin özelleştirilmesi ve öğrenciyi müşteri konumuna indirgeyen anlayışın egemen kılınması mevcut sorunu daha da derinleştirmektedir.

Ülkemiz yüksek öğrenimi, bu duruma ek olarak, YÖK’ün üniversite özerkliğine ters düşen uygulamalarıyla giderek içinden çıkılmaz bir hal alan dar boğazlara sürüklenmektedir. Bütün bu olumsuzlukların gerisinde ülkemize dayatılan ekonomik sosyal modelin yattığı görülmelidir.

Gerçek çözüm, çalışan kesimlerin yalnızca hak isteyen bir unsur olma düzeyinin üstüne çıkmalarıyla gerçekleşebilir. Çalışanlar, hak sağlayıcı erk içinde de yerlerini er geç alacaklardır. Çalışan kitlenin değişik kesimlerini temsil eden demokratik kitle örgütleri, bu sonucu sağlayacak bir iktidar yapılanmasının oluşumu yolunda güçlerini birleştirmeyi sağlamak zorundadırlar.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı