BASIN AÇIKLAMASI 68

Tarih: 21.08.2009

Adalet Bakanlığı’nın, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında soruşturma başlatması, TÜMÖD topluluğunda hayret ve üzüntü yaratmıştır.

Sayın Ömer Faruk Eminağaoğlu, bir demokratik kitle örgütü olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) Başkanıdır. Dolayısıyla, ülkemizin temel sorunlarıyla ilgili konularda, görüş açıklaması, tavır ortaya koyması anayasal hakkı ve aynı zamanda da görevidir.

Bu günlerde kendilerine sivil toplum örgütü denilen bazı kuruluşların temsilcilerine, hükümetin bir bakanı tarafından “açılım” adı altında sorular soruluyor, onlar da görüşlerini ortaya koyuyorlar. Bu durumda bu kuruluşların temsilcileri de suç işlemiş olmuyorlar mı? Ülke sorunları hakkında, yalnızca kendilerine soru sorulanlar, konuşması uygun görülenler mi konuşacaklar, tavır belirleyeceklerdir?

Cumhuriyetin temel değerlerini savunmayı suç olarak kabul ettirebileceklerini sananlar, yanılıyorlar. İktidar olmak, asla her istediklerini yapabilmek demek değildir. İçeride ve dışarıda herkes bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti bir muz cumhuriyeti değildir; aşiret reisleri tarafından yönetilen ortaçağ kalıntısı bir kabile devleti de değildir. YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nu destekliyor ve yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı