BASIN AÇIKLAMASI 66

Tarih: 05.08.2009

Kürt sorunu olarak alevlendirilmek istenen konu, gerçekte karanlık küresel güçlerin bilinen böl-yönet politikalarının sonuçlarından biridir. Bu karanlık güçlerin amacının, Sevr'i yeniden hortlatmak olduğu çok açıktır. Bunlar güneydoğu bölgesindeki yurttaşlarımızı sürüden ayrılan kuzu konumuna sürüklemek istemektedirler. Bunlar güneydoğu bölgesindeki yurttaşlarımıza kestaneyi ateşten alma rolünü oynatmak istemektedirler.

Binlerce yıldır bir arada yaşayan yurttaşlarımıza, etnik kökenine asla bakılmaksızın cumhurbaşkanı, kuvvet komutanı olma olanağının tanındığı ülkemizde, özgürlük görüntüsü arkasında kardeşi, kardeşten ayırma cinayeti işlenmek istenmektedir.

Besbelli ki emir okyanus ötesinden gelmiştir. Ancak başaramayacaklardır. 72 milleti bir sayan Anadolu hümanizması üzerinde yükselmiş bulunan ve asla ırkçılığa yer tanımayan Türkiye Cumhuriyeti'ni bu iğrenç tertibin kurbanı yapamayacaklardır. Tek bir yumruk olan halkımız, bu ayrımı bozacak bilince ve birikime sahiptir.
 

    Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı