BASIN AÇIKLAMASI 61

Tarih: 06.05.2009

Mardin'de patlak veren vahşet, ülkemizde bir süredir tırmanmakta olan hukuk tanımazlığın ve şiddet tutkusunun akıl almaz boyutlara vardığını göstermektedir.

Toplumsal yaşamda bu tür hastalıkları önlemenin en etkin yolu, ülkeyi yönetenlerin hukuka saygı konusunda örnek bir politika ve davranış sergilemesidir.

Buna karşılık, bir ülkede hukuk dışı yollarla yargısız infaz uygulamalarının yoğunlaşması, kaçınılmaz olarak bazı yurttaşların bu yöndeki hastalıklı eğilimlerini tahrik edici sonuçlar doğurabilir.

Toplumda hukuka saygılı, uygar ve barışçı ilişkilerin sağlanabilmesi ve korunabilmesi için herkese ve her kuruma büyük sorumluluklar düşmektedir.
 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı
  Öğr. Gör. Suay KARAMAN
TÜMÖD Genel Sekreteri