BASIN AÇIKLAMASI 58

Tarih: 03.03.2009

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 3 Mart 1924 tarihinde üç önemli yasa çıkarılmıştır. Devrim tarihimizde “Üç Devrim Yasası” adı verilen bu yasalar şöyledir; 429 sayılı Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının kaldırılmasına İlişkin Yasa, 430 sayılı Öğretimin Birleştirilmesi Yasası, 431 Sayılı Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanının Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Dışına Çıkartılmasına İlişkin Yasa.

Her üç yasanın da temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni laik bir yapı içinde yepyeni bir devlet ve yepyeni bir toplum olarak şekillendirmektir. Bu yasalarla, Türkiye`de eğitimin demokratikleşmesinin ve ulusallaşmasının önündeki engeller kaldırılmış, ulusal kültürün temelleri atılarak doğabilecek kültür çatışmaları engellenmiş, ülke ve ulus ortaçağ kalıntısı kurumlardan arındırılmış, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli “Laik cumhuriyet” tanımlamasıyla güçlendirilmiştir.

Bu aydınlanma devriminin 85. yıldönümünde, bu büyük devrimi ve dönüşümü gerçekleştiren başta Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen tüm büyük insanları bir kez daha saygıyla anıyoruz. Türkiye’nin bugün elde ettiği bu noktaya nereden ve nasıl geldiğini unutmamalıyız. Türkiye’nin bugününe yönelik tehlikeleri, tehditleri doğru algılayabilmemiz gerekmektedir.

Tüm Öğretim Elemanları Derneği, Devrim Yasaları’nın ve Aydınlanma Devrimimizin arkasındadır ve sonsuza dek koruyucusu olacaktır.

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı
  Öğr. Gör. Suay KARAMAN
TÜMÖD Genel Sekreteri