BASIN AÇIKLAMASI 55

Tarih: 17.12.2008

Türkler ve Ermeniler, yeryüzü tarihinde ender görülen bir gerçeği hayata geçirmişler; ayrı dinden ve ayrı etnik kökenden olmalarına karşın, aralarında yüzyıllardır süren bir kardeşliğin unutulmaz örneklerini vermişler ve vermektedirler.

Ne var ki emperyalizm, kanlı tırnaklarını bu topraklara yönelttiği her dönemde, ilk iş olarak bu iki topluluk arasına düşmanlık tohumları ekme çabasına girişmiştir.

Dün paramparça etmek amacıyla üzerine yürüdükleri Osmanlı’yı sırtından hançerlemek için bir kısım hain Ermenileri kullanmayı başaran emperyalist güçler, bu yüzden doğan acı olayların baş sorumlusudur.

Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki dönemde onarılan Türk-Ermeni ilişkileri, yine emperyalizmin besleyip büyüttüğü ASALA katillerinin cinayetleri yüzünden ağır yaralar almıştır.

Bütün bu olup bitenlerin sorumluluğunu Türk halkının sırtına yüklemek gayreti içinde olanlar, aslında emperyalizmi aklayabileceklerini sanan zavallı yerli işbirlikçileridir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, emperyalizmin çirkinliğini gizlemeleri mümkün olamayacaktır.
 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı
 
  Öğr. Gör. Suay KARAMAN
TÜMÖD Genel Sekreteri