BASIN AÇIKLAMASI 46

Tarih: 01.07.2008

Ülkemizin saygın ve Atatürkçü kişilikleri ile tanınan çok sayıda aydının herhangi bir gerekçe ve iddia gösterilmeksizin özgürlüklerinden yoksun bırakılmış olmalarını hukuk düzeni açısından son derece kaygı verici ve düşündürücü bir durum olarak değerlendirmekteyiz.

Bu uygulamalar batılı emperyalist çevrelerin ve onların içerdeki gerici, bölücü ve ikinci cumhuriyetçi işbirlikçilerinin yıllardır yaygınlaştırdıkları saldırılarla ve dedikodularla örtüşür niteliktedir

Hukuka saygılı olmak hepimizin başta gelen görevi olmalıdır ve unutulmamalıdır ki hukuk, çıkarları uğruna hukuku çiğnemeye yeltenenlerin de, günü geldiğinde sarılmak zorunda kalacakları temel nitelikte bir değerdir.

Bilinmelidir ki Atatürk'ün yolunu sürdürenleri bu tür baskılar yıldırmamıştır, bundan sonra da yıldıramayacaktır.
 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı
 
  Prof. Dr. Naki SELMANPAKOĞLU
TÜMÖD Genel Başkan Yardımcısı