BASIN AÇIKLAMASI 42

Tarih: 14.05.2008

AKP iktidarı bir yandan üniversitelere şiddetle gereksinim duyulan kadroları vermemekteki ısrarını sürdürüyor, diğer yandan üniversite kontenjanlarını arttırmanın yollarını açıyor. Öyle görünüyor ki, üretim ve istihdam olanaklarını arttırmak yolunda yatırım yapması İMF ve Dünya Bankası tarafından kesinlikle sınırlandırılmış bulunan bu iktidar, lise olanaklarıyla üniversite açmayı sanki bir başarıymış gibi kamuoyuna kabul ettirme telaşı içine düşmüştür.

Bir zamanlar ilçe olanaklarıyla, ilçeleri il yapmak başarı olarak gösteriliyordu. Şimdi aynı şekilde buna benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz mevcut sistem içinde üniversiteye girişlerdeki çarpıklığın göz ardı edilmesi mümkün değildir. Ancak İngiliz sistemi diye getirilmek istenenin, bize ne getirip ne götüreceğini de ciddiyetle düşünmek gerekir.

Liseler arasındaki derin eşitsizlik varlığını sürdürdüğü sürece, liselerde sağlanan başarının üniversitelere girişte başlıca kriter sayılması da, bir başka adaletsizlik durumunu ortaya çıkaracaktır. Ayrıca unutmamak gerekir ki, üniversiteye giriş sorunu diye karşımıza çıkan sorun, gerçekte ülkemizde hüküm sürmekte olan işsizlik sorununun bir parçası ve uzantısıdır. Ülkemizde özellikle genç işsizlik sorunu trajik boyutlardadır. Bu koşullarda üniversite öğrenimi geniş ölçüde diplomasız işsizliğin, diplomalı işsizliğe dönüşmesinin bir aracı haline gelmiş bulunuyor.

Bütün bunların sonucunda ortaya çıkacak kargaşalı durumda, öyle anlaşılıyor ki, imam hatip okullarına yönelen ihtiyaç fazlasını kat kat aşan yığılmanın kendilerince uygun olan çözümü bulacaklardır. Katsayı sisteminin kaldırılması halinde üniversite öncesi öğrenim kurumlarına yığılmış olan gençler, çaresizlik içinde üniversite kapılarına hücum edeceklerdir.

AKP iktidarı imam hatip okullarından üniversite mezunu yaparak kendine kadrolar oluşturmak istemektedir. Böylece eğitim birliği ilkeleri bir darbe daha yemiş olacaktır.


 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı
 
  Öğr.Görevlisi Suay KARAMAN
TÜMÖD Genel Sekreteri