BASIN AÇIKLAMASI 38

Tarih: 25.02.2008

YÖK Başkanı Sayın Yusuf Ziya Özcan, basına yaptığı açıklama ile Anayasada yapılan değişikliklerin öğrencilerin üniversitelere türban ile girebilmeleri için yeterli bir yasal düzenleme olduğunu ileri sürmüştür. YÖK Başkanı bu açıklaması ile idarecileri hukuka, yasalara ve yargı kararlarına uymamayı telkin ve teşvik ederek, açıkça suç işlemektedir.

İlgili yargı organlarını Sayın Özcan hakkında derhal soruşturma açmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği
(TÜMÖD) Genel Başkanı
 
  Prof. Dr. Melih ERSOY
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı