BASIN AÇIKLAMASI 36

Tarih: 01.02.2008

Gündemdeki türban düzenlemesini görüşmek üzere bir araya gelen Üniversitelerarası Kurul’un amacı dışında toplandığını gerekçe göstererek Kurul toplantısını engellemeye çalışan YÖK Başkanı, bu tavrı ile üniversiteleri temsil etmediğini, tersine iktidarın sözcüsü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. YÖK Başkanı toplantı öncesinde de, Kurul üyelerini baskı altına almaya çalışan ve haklarında soruşturma açılacağı izlenimi veren bir konuşma yapmıştır.

YÖK Başkanı’nın unuttuğu bir şey vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarını ve temel ilkelerini koruma ve kollama görevi Üniversitelerarası Kurul da dahil olmak üzere, bütün kurul ve kurumların, üniversitelerin ve yurttaşların görevidir. Üniversitelerin akademik özerkliğine açıkça müdahale eden YÖK Başkanı’nı istifaya davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği
(TÜMÖD) Genel Başkanı
 
Prof. Dr. Melih ERSOY
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı
Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı