BASIN AÇIKLAMASI 34

Tarih: 30.01.2008

İktidarın hedefi, üniversiteler üzerinden laik toplumsal düzenimizdir.

Türbanın üniversitelerde serbest bırakılması konusunda AKP ve MHP arasında üzerinde uzlaşılan ve DTP’nin de destek vereceğini belirttiği son düzenleme, ülkemizde bir bağımsızlık savaşı ile kurulmuş olan Cumhuriyetimizin laik toplumsal düzenini tehdit etmektedir. İşbirliği içinde olanlar, Cumhuriyetle hesaplaşma içindedirler. Türbanın serbest bırakılması üniversitelerden başlayarak kısa sürede kamu kesimi dahil ülke genelinde bir bölünmenin zeminini yaratacaktır. Ülkemizde Cumhuriyetle sağlanan ülke birliğini parçalamaya yönelik bir sürecin önü açılacaktır.

Cumhuriyetimizin temel esasları ve kuruluş yasaları çiğnenmektedir.

12 Eylül darbesinden bu yana günlük yaşamın aşama aşama bir parçası haline getirilen tesettür, bugün toplumsal barışın güvencesi olan laik kamu düzenini tehdit eder hale getirilmiştir. Batı ile her alanda uzlaşma içindeki iktidar, 22 Temmuz seçimlerinin beraberinde getirdiği siyasi ortam içerisinde, altı yıldır uygulamakta olduğu kuşatma operasyonu sürdürmektedir. Kadının bireysel özgürleşmesi önünde en büyük engel olagelmiş tesettürün, birer özgürlük ve hak simgesi olarak sunulması, dinsel duyarlılığı olan insanlara söylenebilecek en büyük yalandır. Hedef alınan laik toplum düzenimizdir. Siyasal bir simgeye dönüştürülen türban ile, üniversitelerdeki özgür bilimsel düşünce ortamı, dogmatizm ile abluka altına alınmak istenmektedir.

Yaklaşan toplumsal ve iktisadi krizin üzerini örtmeye yetecek büyüklükte bir türban bulmaya, AKP iktidarının gücü yetmeyecektir.

Bugün emperyalizmin oyunlarıyla üniter yapısı sürekli tehdit altında olan, yaklaşmakta olan dünya ekonomik krizi karşısında en kırılgan ekonomilerden biri durumundaki, sosyal güvenlik altyapısı ortadan kaldırılan, kamu mallarının haraç mezat satıldığı bir ülkede, olası toplumsal krizin üzerini örtmeye yetecek büyüklükte bir türban bulmaya, AKP iktidarının gücü yetmeyecektir.

Aklın ve bilimin her alanda egemen olduğu bir toplum özleminde olan ve Cumhuriyetin tüm kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkacak olan biz öğretim elemanları, ilgili kesimleri toplumumuzun esenliği için bu girişimden bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz.

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği
(TÜMÖD) Genel Başkanı
 
Prof. Dr. Melih ERSOY
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı
Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı