BASIN AÇIKLAMASI 33

Tarih: 29.01.2008

Türban sorunu olarak gündeme oturmuş bulunan girişimin gerisinde din sömürüsü ve din kılığına bürünmüş karanlık bir ideoloji doğrultusunda bilinçlerin kirletilmesi çabası yatmaktadır.

Dinle oynamanın sonuçlarının, özellikle oynayanların elini yakacağına dair sayısız örnekler bulunmasına karşın, iktidarın bu konudaki ısrarını anlamak zordur.

Yakın komşumuz İran’da anti emperyalist Musaddık iktidarını yıkmak için mollaları piyasaya sürmüş olan Anglo-Amerikan sermayesi, gün gelmiş rüzgâr eken fırtına biçer misali, karşısında Humeyni’yi bulmuştur.

İslamiyet’i, bir tür türbana ve sakala kutsallık tanıma hastalığı gibi aksesuar fetişizmine dönüştürme çabalarının nerede duracağını kestirmek mümkün değildir. Bunun sonucunda hoca efendiye bağlı olan kravatlılar bile, ya kravatlarını atıp Suudi politikacılar gibi Vahabi giysisine bürünmek, ya da Humeyni’nin ilk dışişleri bakanı Beni Sadr gibi başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalabilirler.

AKP iktidarı ile MHP’li işbirlikçileri ve DTP’li destekçileri, İslamiyet’in maddeye tapınmayı reddeden, kadının bir günah kuyusu olarak görülmesine karşı olan temel anlayışına ters düşen bir yola sapmışlardır.

Ülkemizde İslamiyet’in en gerçek anlamda varlık kazanmasına ortam sağlamış olan Atatürk’ün izinden yürüyenler, elbette ki bu gidişe karşı olacaklardır. Zafer, er geç ve mutlaka onların olacaktır.

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği
(TÜMÖD) Genel Başkanı

 
Öğr. Gör. Suay Karaman
TÜMÖD Genel Sekreteri