BASIN AÇIKLAMASI 29

Tarih: 06.12.2007

Demokratik toplumlarda yargı bağımsızlığını gerekli kılan en temel neden, bu alanın güçler ayrımı içinde yasama ve yürütme karşısında dengeleyici bir etki yaratarak, demokratik işleyişi olanaklı hale getirmesidir.

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yargıçların atanmasına yönelik yasal düzenleme ile, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik bir adım atılmış ve demokratik işleyişin başlıca güvencelerinden biri olan güçler ayrımı ilkesi çiğnenmiştir.

AKP hükümetinin denetimi altına alamadığı yargı, üniversiteler ve benzeri kurum ve yapılara yönelik niyetleri ortadadır. AKP hükümeti son seçimde aldığı desteğin verdiği gücü, yanlış yorumlayarak, kendi iktidarını meşru kılan demokrasinin işleyişini dahi aşındıracak uygulamalara yönelmektedir.

AKP hükümetinin güçler ayrımını görmezden gelen bir anlayışla yargıyı denetim altına almaya yönelik kurnazlıkları, başka alanlarda takındığı benzer tavırlardan daha derin sorunlar yaratacaktır. Siyasal/yönetsel krizleri önlemede önemli roller oynayan yargıya yapılan müdahale, orta vadede yargının bu işlevini ortadan kaldırarak, ülkenin derin siyasal krizlere girmesine yol açacak ve demokrasinin işleyişinde karşılaşılan sorunları daha da arttıracaktır.

Yargıç atamalarının tümüye yargının kendi içinde oluşturulacak süreç ve mekanizmalarla gerçekleştirilmesinin demokrasinin vazgeçilmez bir kuralı olduğunu hatırlatırız. Üniversite Öğretim Elemanları Dernekleri olarak, toplumumuzu bu konuda aydınlatmak amacıya Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen mitingi destekliyoruz ve AKP hükümetinin geriye döndürülmesi güç hasarlar yaratacak bu girişiminden bir an önce vazgeçmesi yönünde oluşan demokratik tepkilere katılmayı bir yurtseverlik görevi saydığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.


 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) Genel Başkanı

Prof. Dr. Melih ERSOY
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı