BASIN AÇIKLAMASI 27

Tarih: 16.11.2007

AKP iktidarının izlediği sağlık politikasının yanlışlıklarının faturasını hekimler ve özellikle de üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri ödemek zorunda kalıyorlar.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rauf Haznedar’ın bir hasta yakını tarafından saldırıya uğraması bunun son örneği olmuştur.

Devlet, sağlık hizmetlerinin sunucusu olma rolünü terk etmekte, hastane yapmak, sağlık personeli istihdam etmek gibi sorumluluklardan soyutlanmakta, buna karşılık yurttaşlar da sanki diledikleri zaman, diledikleri gibi tedavi olanağına kavuşacaklarına dair beklentiler pompalanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin piyasa terk edilmesi belki kozmetik cerrahi tesislerinin büyümesi, pet kliniklerinin artması sonucunu doğurabilir ama satın alma gücü sınırlı olan ve hastalanması olasılığı yüksek olan yurttaş kesimlerinin sağlık gereksinimlerinin bu yolla karşılanması giderek olanaksızlaşır.

Sunulan olanaklar sınırlanmakta, talepler büyümektedir. Bunun doğurduğu gerilim ve boşluk yurttaş ile hekimi karşı karşıya getirmektedir.

Prof. Dr. Rauf Haznedar’ın en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğimizdir.
 

								Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
								Tüm Öğretim Üyeleri Derneği 
								(TÜMÖD) Genel Başkanı