BASIN AÇIKLAMASI 23

Tarih: 17.09.2007

Anayasadan Kemalizm’in (yani Atatürkçülüğün) çıkartılması, Türkiye’nin bir sömürge ülkesi oluğunun tescili anlamına gelir.

Kemalizm, bir bölgeyle sınırlı veya yalnızca geçmişe özgü bir akım değildir. Kemalizm, Vietnam’dan Latin Amerika’ya kadar tüm uluslara esin kaynağı oluşturmuş evrensel boyutlu bir gerçekliktir.

Geleceğin dünyasında küresel kölelik rejiminin egemen olacağını umanlar ve arzulayanlar, Kemalizm’i gerileme olarak görebilirler.

Ancak, hiçbir güç insanlığın gelişimini durduramayacağı için eşitlik ve bağımsızlık temelinde kurulacak geleceğin dünyasına temel oluşturacak olan da, özünde, Kemalizm’den başka bir şey olmayacaktır.

 

 	Prof. Dr. Alpaslan Işıklı				
	TÜMÖD Genel Başkanı