BASIN AÇIKLAMASI 19

Tarih: 23.07.2007

84 yıl önce, 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı. Böylece, Atatürk’ün deyişiyle “Türk ulusunun idam fermanı” olan Sevr Anlaşması tarihin çöp sepetine atılmış oldu.

Emperyalizmin yeryüzünü boydan boya köleleştirmek yolundaki emelleri, sonunun yaklaştığını gördüğü dönemlerde büsbütün azgınlaşmıştır. Lozan Antlaşması, iki büyük paylaşım savaşı arasındaki dönemde azgınlaşan emperyalist güçlerin başlarını çarptıkları bir diplomasi zaferi olarak tarihteki yerini almıştır.

Din sömürüsüne, ırkçı bölücülüğe dayalı tertipleri aşmayı başaran ve Atatürk’ün önderliğinde kenetlenen ulusumuzun iradesi, Lozan’da emperyalist güçleri, hiç beklemedikleri bir dirençle karşı karşıya bırakmıştır.

Emperyalizm, günümüzde de dünyayı tek kutuplu olmanın verdiği sarhoşluğa karşın, çok daha derin bir bunalımın içinde yuvarlandığını görmekte ve bu yüzden insanlık dışı saldırılarını yoğunlaştırmaktadır.

Bu durumla bağlantılı olarak, Lozan’ı değişik yönlerinden kemirme yönündeki çabalar hızlandırılmıştır. Ancak, emperyalizmin güdümündeki bu çabaların ulusumuzun sarsılmaz birlikteliği ve tarihin derinliklerinden süzülüp gelen yüksek bilinci karşısında, bir kere daha yenilgiye uğrayacağından asla kuşku duymuyoruz.

Yükselen dip dalganın her gün bir yenisi ortaya çıkan belirtileri de kanıtlamaktadır ki ulusumuz, tüm mazlum milletlere örnek ve önder olma yolundaki tarihsel çizgisini yeni bir tarih sayfasında, yeni bir heyecanla sürdürme kararlılığındadır.

Bu duygularla tüm ulusumuza tam bağımsızlık yolunda ışık saçan 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması’nın 84. yılını gururla anıyoruz.

 

 	Prof. Dr. Alpaslan Işıklı				Öğr. Gör. Suay Karaman
	TÜMÖD Genel Başkanı				TÜMÖD Genel Sekreteri