BASIN AÇIKLAMASI 15

Tarih: 19.04.2007

Farklı din ve inanç sahiplerine karşı cinayet suçu işlenmesi, bizim kültürümüzde ve geleneklerimizde asla yeri olmayan bir ilkelliktir. Bağlı olduğumuz Atatürkçü ve laik dünya görüşü de, değişik dinler ve inançlar arasında en geniş anlamda hoşgörünün temellerini atmış bulunmaktadır.

Malatya’da sergilenen iğrenç olayı, ulusumuzun yüce karakteriyle bağdaşmayan ve ulusumuzun esenliğine karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. Bu olay, ülkemizi tam bir kargaşaya sürüklemek ve uluslar arası alanda, ulusumuzun saygınlığına gölge düşürmek isteyenlerin yeni bir oyunudur. TÜMÖD olarak bu iğrenç olayı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

 

 							Prof. Dr. Alpaslan Işıklı
 							TÜMÖD Genel Başkanı