BASIN AÇIKLAMASI 12

Tarih: 18.03.2007

Bugün 18 Mart. Çanakkale zaferinin 92. yıldönümünü kutluyoruz. Bu zafer, yalnız Türkiye’nin değil, tüm dünyanın tarihinin akışında emsali az görülen önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.

 Büyük önder, diğer bütün zaferleri gibi bu zaferini de ulusal birlik temelinde gerçekleştirmiştir.

 Dün olduğu gibi bugün de ülkemiz çetin sınavlarla karşı karşıyadır. Doğrudan doğruya Cumhuriyetimizin var olup olmaması sorununu gündeme taşımış olan tehlikelerin giderek kabarmakta olduğuna tanık oluyoruz. Bu tehlikelerin aşılması zorunluluğu, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine olağanüstü bir boyut getirmiştir.

 Atatürk’ün koltuğuna mutlaka gerçek Atatürkçü bir cumhurbaşkanının oturması gerekir. 12 Eylül mevzuatının dayattığı azınlığın iktidarına boyun eğme sonucunu doğuran alternatifsizlik görüntüsü, her dönemde olduğu gibi bugün de ancak halkın gerçek çoğunluğunun iradesine dayalı çözümlerle ortadan kaldırılabilir.

 Bazı saygın hukukçularımızın belirlediği üzere, cumhurbaşkanlığı seçimine giden yolun önkoşulu olarak, halkın gerçek iradesinin gerçekleşmesini sağlayan bir genel seçime yer veren bir çözümün kaçınılmazlığı kabul edilmelidir.

 							Prof. Dr. Alpaslan Işıklı
 							TÜMÖD Genel Başkanı
 
							Prof. Dr. Mehmet Tomak 
 							ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı