BASIN AÇIKLAMASI 10

Tarih: 01.02.2007

       

Yeryüzü, emperyalizmin saldırılarının görülmemiş boyutlara vardığı bir tarihsel döneme gelmiş bulunuyor. 19. yüzyıl vahşi kapitalizminin diriltilmesi çabasından ibaret bir ideoloji olan neoliberalizmin, küreselleşme söylemleri arkasında dayatılmak istendiğine tanık oluyoruz. Bu aşamada emperyalizmin sözcüleri, ülkemizin de içinde yer aldığı bölgede 22 kadar ülkenin parçalanmasını amaçladıklarını pervasızca itiraf etmiş bulunuyorlar. Yugoslavya, Irak gibi yakın komşularımızın başına gelmiş olanlardan, çıkarmamız gereken dersler vardır.

Var olmak veya yok olmak tehdidinin önümüzde bütün ağırlığıyla somutlaştığı bugünkü koşullarda, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri, daha önce görülmemiş bir önem kazanmış bulunuyor.

Bizler, Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD), ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği olarak böyle bir dönemde seçilecek cumhurbaşkanının uluslar arası sermayenin karanlık emellerine kesinlikle karşı ve antiemperyalist, laik ve demokratik olmak anlamında Atatürkçü olmasının önemini takdir ettiğimizi, değerli halkımıza ısrarla ve kararlılıkla duyurmak isteriz.

Bunun tersi olan bir tercihin ülkemizi sonu bilinmez bir karanlığa sürükleyeceğini ve bu karanlıktan ancak yeni bir kurtuluş savaşı ile kurtulabileceğimizi belirtmek isteriz.

Unutmayalım ki, Türkiye'nin bağımsızlığı ve esenliği yalnız kendisi için değil, tüm mazlum milletlerin kurtuluşu için önem taşımaktadır..  

 Prof. Dr. Alpaslan Işıklı    
 Tüm Öğretim Üyeleri Derneği -TÜMÖD Genel Başkanı
 
 Prof. Dr. Mehmet Tomak 
 ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı 
 
 Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
 Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı