BASIN AÇIKLAMASI 4

 Tarih: 14.12.2006

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği - TÜMÖD, düşünce ve ifade özgürlüğünün ısrarlı savunucusudur. Ancak, Atila Yayla ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün aldığı kararın yanlış değerlendirilmemesi gerektiğinde de kuşku yoktur. Söz konusu karar, düşünceyi değil hakareti yasaklamaya yöneliktir. 

Yalnızca mazlum milletlerin kurtuluşu hareketinin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk’ten değil, herhangi bir yurttaştan bile kahvehane üslubuyla söz eden bir kimsenin, öğrenciler karşısında konuşmaya belki Soros üniversitelerinde yeri olabilir. Buna karşılık, Atatürk’ün üniversitelerinde böylelerine yer olmayacağı açıktır. 

Bazı üniversite mensuplarının, üniversitelerimizde Aydın Yalçın tarafından oluşturulmuş bulunan McCarthy geleneğinin günümüzdeki uzantısı Yayla’yı, neredeyse bir özgürlük kahramanı konumuna yükselten tutumlarındaki çelişkiyi görmemek olanaksızdır. Günümüzde, Cumhuriyet’e yönelik hücumların yoğunlaşmış olduğu ve Kemalizm’i unutturma taleplerinin açıkça dayatıldığı bir dönemde Atatürk’e hakaret etmek, küresel egemenlerin kanatları altında, onların emellerine hizmetten başka bir anlama gelemez.  

Üyemiz olsun olmasın, öğretim üyelerimizin büyük çoğunluğunun bizim bu konudaki görüşlerimizi paylaştıklarının bilinciyle değerli kamuoyumuzu bilgilendirmeyi görev saydık.

Prof Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı