BASIN AÇIKLAMASI 1

Önceki Sayfa

Tarih: 08.07.2006

8 Temmuz 2006 tarihinde toplanan  Tüm Öğretim Üyeleri Derneği-TÜMÖD Genel Kurulu’nda derneğin Genel Başkanlığına  Prof. Dr. Alpaslan Işıklı seçilmiştir. Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

 

Genel Başkan:   Prof. Dr.  Alpaslan IŞIKLI   

Genel Başkan Yardımcısı:  Prof. Dr.  Sina  AKŞİN   

Genel Başkan Yardımcısı:  Prof. Dr.  Uğur  ESER   

Genel Sekreter:   Öğr. Gör.  Suay   KARAMAN   

Genel Sekreter Yardımcısı: Doç. Dr.  Nesrin  ÇOBANOĞLU     

Genel Sayman:   Yard. Doç. Dr.  Yaşar  METHİBAY   

Üye: Doç. Dr.  Şükran  ŞAHİN  

 

Prof Dr. Alpaslan IŞIKLI
TÜMÖD Genel Başkanı